JUNO MILK ra đời với sứ mệnh mang lại SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT cho KHÁCH HÀNG và VÌ CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP của con người. Juno Milk cam kết mang đến cho người Việt những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng từ sự nghiên cứu KHOA HỌC của những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, kết hợp với tình YÊU THƯƠNG con người và sự SÁNG TẠO không ngừng nghỉ. Juno Milk chăm sóc dinh dưỡng toàn diện cho cả vòng đời con người, từ lúc mang thai, trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi và người bệnh cần phục hồi sức khỏe.

  • Juno Milk – Bù đắp thiếu hụt dinh dưỡng cho người Việt.
  • Juno Milk – Vì lợi ích của cộng đồng và xã hội.
  • Juno Milk – Vì cuộc sống tươi đẹp.

TẦM NHÌN 2030

“Trở thành một trong 5 công ty sữa và dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam”.

SỨ MỆNH

KHÁCH HÀNG: Mang lại SỰ HÀI LÒNG CAO NHẤT cho KHÁCH HÀNG

DOANH NGHIỆP VÀ CỔ ĐÔNG: Mang lại HIỆU QUẢ và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG cho cổ đông

NHÂN VIÊN: Tạo ra môi trường làm việc CHUYÊN NGHIỆP, là điểm tựa cho nhân viên TỎA SÁNG TÀI NĂNG

CỘNG ĐỒNG: Góp phần mang lại nguồn DINH DƯỠNG AN TOÀN cho cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

+ CHÍNH TRỰC
– Liêm chính, trung thực,
– Nói đúng, làm đúng điều mình nghĩ,
– Không gian dối, trục lợi,
– Đạo đức, tâm tính tốt, làm điều đúng,
– Không gây phương hại đến người khác
+ HIỆU QUẢ
– Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng,
– Có con số và giải pháp tối ưu,
– Đạt được kết quả cụ thể, tích cực,
– Luôn đánh giá được kết quả thực hiện
+ CHUYÊN NGHIỆP
– Chuyên tâm vào nghề nghiệp chuyên môn- Am hiểu công việc
– Có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, triển khai chi tiết,
– Làm việc đúng quy trình, hợp tác nhóm hiệu quả
– Áp dụng công nghệ, sáng tạo và chủ động tốc độ
– Đối với quản lý: Giao việc đúng người
– Đối với nhân viên: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”.