Trường hợp Đại lý, Nhà phân phối phát hiện sản phẩm có dấu hiệu khác thường do quá trình bên Juno Milk soạn hàng chưa đạt chuẩn hoặc sai phạm do đơn vị vận chuyển của bên công ty, thì Đại lý, Nhà phân phối được yêu cầu công ty tiến hành đổi sản phẩm trong vòng 05 đến 10 ngày làm việc.

Juno Milk có đổi trả sản phẩm đúng chủng loại, khi lỗi thuộc về sản xuất, hàng hoá còn nguyên vẹn không hỏng và hạn sử dụng (date) trước 9 tháng (270 ngày)

Hàng khó bán công ty đồng ý đổi sang hàng dễ bán cho Đại lý, Nhà phân phối bằng sản phẩm giá trị tương đương, hàng bị bóp méo do lỗi khách quan đưa lại Công ty nhận đổi hàng cho Đại lý, Nhà phân phối với điều kiện như sau:

  • · Sản phẩm chưa bị không khí xâm nhập
  • · Hạn sử dụng (date) trước 9 tháng (270 ngày)
  • · Chi phí đổi trả của Đại lý, Nhà phân phối chi trả sẽ được ghi trong hợp đồng và phụ lục hợp đồng